EKCN elektrotechnische inspectie-keuringen

Elke ondernemer heeft te maken met elektriciteit. Dat schept automatisch verplichtingen. Zoals voldoen aan periodieke keuringen. Het gaat om:

veiligheid | zekerheid | wettelijke aansprakelijkheid | verzekeringsvoorwaarden

Onze inspecteurs van EKCN weten er écht alles van. Alle soorten elektrotechnische inspectie-keuringen voeren zij uit. Zo ontzorgen wij ondernemers op dát gebied. Je hoeft nooit lang te wachten op de rapportage die je nodig hebt.

Wel zo handig: direct weten waar je aan toe bent!

Kijk hieronder welke soort inspectie-keuring voor jouw bedrijf nodig is.
De offerte krijg je razendsnel in huis, vrijblijvend.

Wij zijn Scios gecertificeerd!

Scios Scope 8

Dé inspectie-keuring gericht op de arbeidsveiligheid van vaste elektrische installaties
deze inspectie-keuring omvat álle vaste elektrische onderdelen van gebouwen.

Scios Scope 10 brandveiligheid

Dé inspectie-keuring gericht op brandveiligheid van elektrische installaties die deel uitmaken van je gebouw(en).

Scios Scope 8 en 10 combineren

Veilige Arbeidsomstandigheden: Scios Scope 8
Brandveiligheid: Scios Scope 10

Scios Scope 12 zonnestroom

De Scios Scope 12 is veelomvattend en in 2020 toegevoegd aan de DEM (Deelregeling voor Elektrisch Materiaal).

Scios scope 10 en scope 12 combineren

Exclusief voor Zonnestroom installaties: Scios Scope 12
Brandveiligheid: Scios Scope 10

NTA 8220

NTA 8220, is een risicobeoordeling voor elektrische materieel. NTA 8220 is expliciet gericht op het signaleren van brandrisico’s.

NEN 1010 inspectie-keuring

NEN 1010 is de norm die betrekking heeft op ontwerp en aanleg van laagspanningsinstallaties.

NEN 3140 keuring

Bij de bekende NEN 3140 keuring ligt de focus op de veiligheid van gebruikers van een bedrijf zijnde elektrische installaties (ARBO-wetgeving!). NB: Scios Scope 8 is de opvolger van NEN 3140.

Meer info nodig? bel 085-2390700
u krijgt meteen een van ons te spreken!

Efficiënt werken en weten waar je aan toe bent! Dus snel na de offerte:

> hebben we contact met elkaar – wij bellen jou of jij belt ons 085-2390700
> binnen een aantal uren na je akkoord op de offerte plannen we samen de inspectiedatum. Altijd op de kortst mogelijke korte termijn. Voor alle zekerheid.
> binnen een aantal dagen na onze inspectie-keuring heb je ons rapport in huis.

Brand(veiligheid)

keuzehulp voor de juiste inspectie-keuring

Veiligheid, wetgeving, (brand)polisvoorwaarden en bedrijfscontinuïteit stellen hoge eisen. Logisch, want ongelukken, brand- en zéker gevolgschade zijn ingrijpend. Verzekeraars letten op het totale inspectieprogramma. Zoals NEN
3140, NTA 8220, NEN 1010 en Scios Scope 10. Zonnestroominstallaties vergen de (tweedelige) inspectie Scios Scope 12.

Wat eist jouw verzekeraar? Wat wil je zelf? Kies maar! Kijk en kies de nodige inspectie(s). Je ontvangt razendsnel je offerte – vrijblijvend.

> NEN 3140
> Scios Scope 8
> NTA 8220
> Scios Scope 10
> Scios Scope 12
> Scios Scope 8 en 10 combineren
> Scios Scope 10 en Scios Scope 12 combineren

Offerte aanvragen.

Veiligheid Werkomgeving

keuzehulp voor de juiste inspectie-keuring

De focus ligt op de veiligheid voor gebruikers van in bedrijf zijnde elektrische installaties. Binnen de ARBO-wetgeving draait het primair om de NEN 3140,
NTA 8220 en, bij voorkeur, de Scios Scope 8 inspectie-keuring.

Kijk en kies de nodige inspectie(s). Je ontvangt razendsnel je offerte – vrijblijvend.

> NEN 3140
> Scios Scope 8
> NTA 8220

Offerte aanvragen.

Brandveiligheid Installaties én Apparatuur

keuzehulp voor de juiste inspectie-keuring

Brand begint meestal klein. De oorzaak ligt vaak in bij de staat van de elektrische installatie. Of bij elektrische apparatuur. Kortsluiting of oververhitting zijn berucht. Brand- en gevolgschade kosten jaarlijks miljoenen. Verzekeraars eisen toenemend inspectie-keuring volgens Scios Scope 10. Inspectie-keuring volgens Scios Scope 10 richt zich specifiek op brandveiligheid van elektrische installaties én apparatuur/machines. (Net zoals keuring NTA 8220.)
Beide in het kader van Verzekering Inspectie Elektrotechnische Risico’s (VIER). Voor zonnestroom installaties geldt Scios Scope 12. Deze keuring is recent wettelijk verplicht geworden voor PV-installaties op veestallen.

Kijk en kies de nodige inspectie(s). Je ontvangt razendsnel je offerte – vrijblijvend.

> Scios Scope 10
> Scios Scope 12
> NTA 8220
> Scios Scope 10 en Scios Scope 12 combineren

Offerte aanvragen.

Veiligheid en Bedrijfszekerheid Nieuwe Installaties

keuzehulp voor de juiste inspectie-keuring

Inspecties volgens NEN 1010 richten zich op de veiligheid en bedrijfszekerheid van nieuwe ontwerpen (incl. substantiële uitbreidingen) en realisatie van elektrotechnische installaties.

Kijk en kies NEN 1010. Je ontvangt razendsnel je offerte – vrijblijvend.

> NEN 1010

Brandveiligheid Zonnestroominstallaties

keuzehulp voor de juiste inspectie-keuring

Verzekeraars nemen goedkeuring volgens Scios Scope 12 toenemend op in hun Polisvoorwaarden. Scios Scope 12 is een volledige keuring van de zonnestroominstallatie (PV-installatie).

Kies Scios Scope 12 of kies de voordelige combinatie met Scios Scope 10! Je ontvangt razendsnel je offerte – vrijblijvend.

> Scios Scope 12
> Scios scope 10 en scope 12 combineren

Scios Scope 12 is het logische gevolg van de stormachtige ontwikkeling van installaties voor zonnestroom. Scios Scope 12 is gericht op de elektrische- en brandveiligheid van zonnestroominstallaties ofwel PV-installaties. We constateren regelmatig ondeskundig en (brand)gevaarlijk installatiewerk. Net zoals slecht onderhoud. Scios Scope 12 bestaat uit twee keuringsonderdelen: De Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en de Periodieke Inspectie (PI). Scios Scope 12 is in 2019 ingevoerd.

Offerte aanvragen.

Agrarische sector, (PV)elektriciteit en brandveiligheid

Nieuwe wetgeving: het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten dat per 01 januari 2023 PV-installaties op Veestallingen elke drie jaar gekeurd moeten worden conform Scios Scope 12. Tussentijds zijn visuele inspecties vereist. Het aantal stalbranden ten gevolge van elektriciteit is namelijk onrustbarend groot. Het belang van elektrotechnische veiligheid is glashelder.

Je ziet ze steeds meer….de grote dakvlakken van agrarische gebouwen als centrales voor zonnestroom. Soms vele honderden PV-panelen groot.
Ideaal, begrijpelijk en….een extra zorg voor de agrarische ondernemer en zijn of haar verzekeraar. Logisch, want er is vaak sprake van een vochtige omgeving. Vooral veestallingen staan er om bekend.

Bij brand dreigt er niet alleen voor het bedrijf, mens en dier, maar ook voor de omgeving gevaar. De restanten van PV-panelen kunnen zich over grote gebieden verspreiden. De aansprakelijkheid voor het opruimen én gezondheidsclaims heeft dan aanzienlijke financiële gevolgen. De impact op de leefomgeving is groot.

Naast de juridische verplichting nemen ook verzekeraars Scios Scope 12 toenemend op in hun Polisvoorwaarden. Scios Scope 12 is een volledige keuring van de zonnestroominstallatie (PV-installatie).

Kies Scios Scope 12 of kies de voordelige combinatie met Scios Scope 10! Je ontvangt razendsnel je offerte – vrijblijvend.

> Scios Scope 12
> Scios Scope 10 en Scios Scope 12 combineren

Op welke branches zijn verzekeraars extra alert?

Verzekeraars hebben extra aandacht voor hun elektrabeleid in branches zoals Horeca, Bouwsector, Detail- en Groothandel. Aan elektriciteit gerelateerde brandgevaarlijke situaties komen veel voor. Oók de industriële (maak)omgeving ligt voor de hand. Zowel wat brand- als persoonsgebonden veiligheid.

De invloed van wet- en regelgeving neemt toe, bijvoorbeeld: met ingang van 01 januari 2023 zijn Scios Scope 10 en 12 inspectie-keuringen wettelijk verplicht voor zonnestroominstallaties op veestallen. Het zal daar niet blij blijven.

> Scios Scope 10
> Scios Scope 10 en Scios Scope 12 combineren

Offerte aanvragen

Werken bij EKCN?

We zoeken contact met elektrotechnici die carrière willen maken als Elektrotechnisch Inspecteur. Samen geven we eigenaarschap vorm. Het perspectief is prima, want ‘alles wordt elektrisch’. EKCN is onderscheidend toekomstgericht.

Ik wil graag vrijblijvend en vertrouwelijk meer weten over mijn mogelijkheden bij EKCN.

    je reactie komt direct bij mij binnen. Ik ga daar vertrouwelijk mee om. En we nemen snel contact met je op.
    John Zutt / dir. EKCN B.V.

    Deze site is beveiligd met ReCaptcha en de Google Privacy en Voorwaarden zijn van toepassing.