Wat wij doen

Wij Keuren en Certificeren

op het brede gebied van elektrotechniek. Denk aan verzekeringsinspecties en keuringen volgens Scope 8, Scope 10, Scope 12, NEN 3140, NTA 8220 en NEN 1010. Wij zijn Scios gecertificeerd.

Diverse soorten elektrokeuringen door EKCN

De verzekeringskeuring is een eis van verzekeraars. Deze keuringen zijn vooral gericht op brandveiligheid. Belangrijk zijn de keuringen NEN 3140, NTA 8220 en Scios Scope 10. Als er sprake is van een zonnestroominstallatie is de inspectie Scios Scope 12 noodzakelijk.

Keuringen volgens Scios Scope 8 en NEN 3140 zijn belangrijk in verband met de ARBO-wetgeving. Met name gericht op de veiligheid van gebruikers van in bedrijf zijnde elektrische installaties.

Keuringen volgens Scios Scope 10 en NTA 8220 richten zich specifiek op brandveiligheid van elektrische installaties én apparatuur. Goedkeuring volgens Scios Scope 10 leidt tot Certificering. Verzekeraars eisen toenemend goedkeuring volgens Scios Scope 10 in het kader van Verzekering Inspectie Elektrotechnische Risico’s (VIER).

Keuring volgens NEN 1010 is gericht op de veiligheid en bedrijfszekerheid van nieuwe installaties. Zij betreft zowel het ontwerp als de realisatie van elektrotechnische installaties.

Keuring volgens Scios Scope 12 is een volledige keuring van de zonnestroominstallatie (PV-installatie.). De stormachtige ontwikkeling van installaties voor zonnestroom maakte Scios Scope 12 noodzakelijk. Er komt veel ondeskundig en (brand)gevaarlijk installatiewerk voor. Scios Scope 12 is gericht op de elektrische- en brandveiligheid van zonnestroominstallaties. Scios Scope 12 bestaat uit twee keuringsonderdelen: De Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en de Periodieke Inspectie (PI). Scios Scope 12 is in 2019 ingevoerd. Verzekeraars nemen goedkeuring volgens Scios Scope 12 toenemend op in hun Polisvoorwaarden.