Missie, visie en strategie

Onze missie.

Nederlands belangrijkste onafhankelijke inspectieorganisatie zijn voor het inspecteren, keuren en certificeren van elektrische installaties. Gericht op bedrijfsgebouwen en grootschalige woon-, onderwijs en zorgcomplexen.

 

Onze visie.

De wereld wordt in hoog tempo all electric. Deze ontwikkeling beïnvloedt ook Verzekeringsvoorwaarden, Veiligheidswet- en Regelgeving. Dit moet en zal onmiskenbaar gevolgen hebben voor frequentie en omvang van de inspectie-keuring.

De nadruk ligt toenemend op veiligheidsdenken en pro-actief handelen. Vooral bij adviseurs, installateurs, eigenaren en gebruikers van elektrotechnische installaties.

In praktisch alle bedrijfstakken en woonvormen worden elektrische installaties complexer. De vraag naar stabiele beschikbaarheid van grote vermogens stijgt sterk. Mede doordat in het Power-to-Power proces productieondernemingen versneld overschakelen van fossiele brandstoffen naar elektriciteit. Onverantwoorde modificaties en uitbreidingen van elektrische installaties zullen verder toenemen. Capaciteitstekorten en gevolgen van overbelasting bedreigen de continuïteit van bedrijfsprocessen. Inherent hieraan komt ook de veiligheid van medewerkers en gebruikers/bewoners in het geding.

De integratie van centrale en lokale elektriciteitsproductie wordt onmisbaar voor  beschikbaarheid van elektrische energie. Samen met de gevolgen van (geo)politieke besluiten vergt dit groot- en kleinschalige stroomproductie via PV-installaties, windturbines en groene waterstof. Ontwikkeling van innovatieve systemen voor Warmte-Kracht-Koppeling, airco’s en hybride installaties voor verwarming en koeling. Opslag en verdeling van elektriciteit via centrale en lokale (ook in-company) batterijsystemen. In dat kader neemt de rol van elektrische mobiliteit (personen- en vrachtauto’s, overige transportwerktuigen) als buffermogelijkheid snel toe. Zekerheid omtrent  veiligheid, beschikbaarheid en stabiliteit in de lokale bedrijfsmatige netwerkomgeving is essentieel.

In onze visie vereist het complex aan technische ontwikkelingen een dynamische,

pro-actieve, inspectie-strategie. Veiligheid en bedrijfszekerheid zijn uitgangspunten.

Onze inspectie-rapportages vormen een solide management tool. Zowel voor assuradeuren als gebruikers en eigenaren van elektrische installaties. Sociaal gezien sluit elke inspectie naadloos aan in MVO. Economisch en juridisch is het onmisbaar.

 

Onze strategie.

Pro-actief veranderen wij het inspectielandschap met een organisatievorm die korte doorlooptijden garandeert. State of the art op technisch-, administratief- en sociaal gebied. Wij presteren met oog voor mens en installatie. Onderscheidend efficiënt, transparant, betrokken en betrouwbaar.