Wat is een Scios Scope 12 inspectie-keuring?

De Scios Scope 12 is een speciale brandveiligheidskeuring. Scios Scope 12 is namelijk volledig gericht op de brandveiligheid van installaties voor zonnestroom, dus PV-installaties. Goedkeuring levert een Scios Scope 12 verklaring op. De Scios Scope 12 is in 2020 toegevoegd aan de DEM (Deelregeling voor Elektrisch Materiaal).

Veelomvattende inspectie-keuring

De inspectie-keuring Scios Scope 12 is veelomvattend en betreft ondermeer

– ontwerpcontrole: het beoordelen van tekeningen, berekeningen en onderliggende

  bescheiden zoals technische documentatie en (leveranciers)garanties

  (dit kan zowel bij nog te realiseren PV-installaties als bij reeds geïnstalleerde en

   operationele installaties)

– controle op de elektrotechnische hardware (voldoet deze aan de technische vereisten)

– optische controle van PV-panelen en installatie-onderdelen

– elektrotechnische metingen

– thermografische inspecties

– indien nodig onderzoek via drones (ivm onbereikbare plaatsen)

– data-analyses

– potentiële risico’s inventariseren

– indien nodig optimalisatie-advies

– rapportage en bij goedkeuring een Scios Scope 12 verklaring

– inspectiekeuring door een Scios gecertificeerd inspecteur

– veel verzekeraars stellen een Scios Scope 12 verklaring als voorwaarde  in hun polissen voor brand- en gevolgschade

– diverse verzekeraars eisen een Scios Scope 12 verklaring bij PV-installaties met een capaciteit van 50 of meer PV-panelen

– wettelijke verplichting per 01 januari 2023 tot inspectie-keuring van PV-installaties (zonnestroom) in de agrarische sector

– wij verwachten dat de wettelijke verplichtingen voor agrarische bedrijven (met name op veestallen) op termijn  ook gaat gelden voor PV-installaties in andere sectoren. Denk dan aan industriële complexen en grootschalige gebouwen in dienstverlening en woningsector.

Ervaringsfeit: het risico op brand door PV-installaties is relatief hoog.

Vier belangrijke factoren spelen een rol bij de risico’s op brand: *de kwaliteit van de panelen *de overige installatie-onderdelen *het elektrotechnisch ontwerp *de technische montage. Bij brand is vaak sprake van een combinatie van genoemde factoren. De materiële en emotionele schade, ook in de (woon)omgeving, door brand en de gevolgen daarvan zijn vaak aanzienlijk.

De Scios Scope 12 is veelomvattend en in 2020 toegevoegd aan de DEM (Deelregeling voor Elektrisch Materiaal). De inspectie-keuring Scios Scope 12 omvat:

– ontwerpcontrole: het beoordelen van tekeningen, berekeningen en onderliggende bescheiden zoals technische documentatie en (leveranciers)garanties (dit kan zowel bij nog te realiseren PV-installaties als bij reeds geïnstalleerde en operationele installaties)

– controle op de elektrotechnische hardware (voldoet deze aan de technische vereisten)

– optische controle van PV-panelen en installatie-onderdelen

– elektrotechnische metingen

– thermografische inspecties

– indien nodig onderzoek via drones (ivm onbereikbare plaatsen)

– data-analyses

– potentiële risico’s inventariseren

– indioen nodig optimalisatie-advies

– rapportage en bij goedkeuring een Scios Scope 12 verklaring

– inspectiekeuring door een Scios gecertificeerd inspecteur

Ervaringsfeit: aansprakelijkheid voor de gevolgen van onveiligheid bij PV-installaties heeft grote impact voor eigenaren en/of gebruikers daarvan. Maar óók voor omwonenden dreigt gezondheidsschade. Bij brand in een PV-installatie is de kans op verspreiding van gevaarlijke (micro)elementen namelijk zeer groot. De opruiming daarvan is kostbaar. De periodieke inspectie-keuring volgens Scios Scope 12 biedt meer zekerheid omtrent brand- en gebruikersveiligheid.

Voor elke PV-installaties op veestallingen is de Scios Scope 12 goedkeuring wettelijk verplicht. Die wettelijke verplichting geldt sinds 01 januari 2023. Er wordt gehandhaafd.

Naar wij verwachten zullen andere branches volgen.

In elk geval mag de geldigheidsduur van de afgegeven Scios Scope 12 verklaring niet overschreden worden. (Zowel volgens veel polisvoorwaarden als, voor wat betreft de agrarische sector, wettelijk.)

De frequentie van de inspectie-keuring Scios Scope 12 is onder andere afhankelijk van factoren als

– branche

– staat van de installatie

– aantal afwijkingen

Ervaringsfeit: PV-installaties worden vaak uitgebreid. Hoe meer PV-panelen, hoe hoger de opbrengst in gegenereerd vermogen. Dat trekt een wissel op bestaande PV-installaties. Het gevaar van overbelasting en/of onoordeelkundige aanpassing ligt op de loer.

– dat is ondermeer afhankelijk van de leeftijd

– omgeving

Ervaringsfeit: wij ontzorgen onze opdrachtgevers door het nauwkeurig bijhouden van de  vereiste inspectie-keuringsdata. We maken tijdig een afspraak voor de nieuwe inspectie-keuring. Zo blijf je met EKCN en Scios Scope 12 steeds voldoen aan je juridische verplichting en de Verzekeringsvoorwaarden omtrent brandveiligheid.

– zodra je elektrische energie opwekt met zonnepanelen (PV-installatie)

Verzekeraars nemen toenemend de Scios Scope12 inspectie-keuring als verplichting op in hun polisvoorwaarden. Diverse maatschappijen hanteren de goedkeuringseis bij een theoretisch opgewekt vermogen. Let er op en vraag uw assurantie-adviseur.

Praktijkervaring:

Je risico op veelzijdige aansprakelijkheid en technisch falen wordt beter afgedekt met een geldige Scios Scope12 keuring.

Jij vraagt:
vrijblijvend offerte voor de SCIOS Scope 12 elektrotechnische inspectie-keuring.

  via dit formulier heb je binnen twee werkdagen onze offerte voor de SCIOS Scope 12 inspectie-keuring van jullie elektrische installatie in huis. Vrijblijvend! Akkoord met de offerte voor uw SCIOS Scope 12 inspectie-keuring? Dan plannen we in overleg de afspraak in en komen op het moment dat het jullie schikt.

  Bedrijfsgegevens

  Inspectie-adres

  Als de inspectie-locatie afwijkt van het bedrijfsadres hierboven.

  Informatie

  De offerte is gebaseerd op branches, het soort/type bedrijf en het aantal elektrische installaties (de aanwezige meterkasten).

  toelichting: de BVO m2 is altijd inclusief eventuele verdiepingen en kelderruimtes handige hulp voor het bepalen van de BVO m2: https://bagviewer.kadaster.nl/tvbag/bag-viewer.

  Voer hieronder het aantal meterkasten in:

  Voer hieronder het aantal omvormers in:

  Voer hieronder het aantal PV-panelen in:

  Contactgegevens

  Deze site is beveiligd met ReCaptcha en de Google Privacy en Voorwaarden zijn van toepassing.