Waarom een SCIOS Scope 10 inspectie-keuring?

– om de brandveiligheid van elektrische installaties in uw gebouwen te waarborgen
– om te voldoen aan de eisen van verzekeraars. (Zijn brand- en gevolgschade gedekt?)
– om te voldoen aan wetgeving, die eist dat uw medewerkers en bezoekers verzekerd zijn van een veilige werkomgeving. (Wettelijke zorgplicht!)

Ervaringsfeit: brand ontstaat vaak door onveilige situaties in elektrische installaties of in de daarop aangesloten apparatuur. Periodieke inspectie-keuring volgens Scios Scope 10 biedt meer veiligheids-zekerheid. Scios Scope 10 is gebaseerd op de NTA 8220 norm.

– dé inspectie-keuring gericht op brandveiligheid van elektrische installaties die deel uitmaken van uw gebouw(en)
– deze inspectie-keuring omvat álle elektrische onderdelen van gebouwen (bijvoorbeeld de groepenkasten, de wandcontactdozen binnen/buiten etc. etc..)
– deze inspectie-keuring betreft óók de apparatuur/machines die op deze installatie(s) zijn aangesloten
– inspectie-keuring gebaseerd op de NTA 8220 norm (de beoordelingsmethode op brandrisico van elektrisch materieel conform de Nederlandse Technische Afspraak)
– inspectie-keuring uitsluitend door onafhankelijke Scios Scope 10 gecertificeerde inspecteurs

Ervaringsfeit: de bedrijfszekerheid die onze periodieke Scios Scope 10 inspectie-keuring biedt past naadloos aan bij Veilig Verantwoord Ondernemen. Verzekeraars eisen toenemend de Scios Scope 10 inspectie-keuring. Kijk er de polissen op na of, beter nog, vraag uw assurantie-adviseur.

Ervaringsfeit: verbouwingen hebben praktisch altijd gevolgen voor elektrische installaties. Met tussentijdse Scios Scope 10 inspectie-keuringen voldoet u eerder aan de verzekeringsvoorwaarden.

– op dit moment is het nog geen wettelijke verplichting maar let wel op de ARBO-wet!
– verzekeraars nemen toenemend de Scios Scope 10 inspectie-keuring op in hun polisvoorwaarden  (bijvoorbeeld De Goudse, Achmea en Centraal Beheer stellen het al verplicht bij verzekerde bedragen vanaf € 500.000.)

Ervaringsfeit: u loopt financieel risico zonder een geldige Scios Scope 10 verklaring of als geconstateerde en gerapporteerde gebreken niet hersteld zijn.

– het is de beoordelingsmethode gericht op het voorkomen van brandrisico van/door elektrisch materieel (elektrische installaties en de daarop aangesloten apparatuur/machines volgens definities van  de Nederlandse Technische Afspraak))
– een genormeerde controle-methodiek (onder beheer van het NEN en vastgelegd in 2018)
– NTA 8220 is het resultaat van samenwerking tussen het Verbond van Verzekeraars, Techniek Nederland en iKeur.

– maximaal 3 jaar na de afgifte NEN-1010 opleveringscertificaat.
– maximaal 3 of 5 jaar afhankelijk van de staat van de installatie.

Ervaringsfeit: niet iedere ondernemer staat erbij stil dat zelfs een kleine een verbouwing óók gevolgen heeft voor verzekeringspolissen. Vaak is een nieuwe of aanvullende inspectie-keuring Scios Scope 10 nodig. Overleg altijd met uw verzekeringsadviseur!

– dat is ondermeer afhankelijk van de staat van de installatie.
– de aanwezige installatiekennis.

Ervaringsfeit: wij ontzorgen onze opdrachtgevers door het nauwkeurig bijhouden van de  vereiste inspectie-keuringsdata. We maken tijdig een afspraak voor de nieuwe inspectie-keuring. Zo blijft u met Scios Scope 10 steeds voldoen aan de juridische verplichting en de Verzekeringsvoorwaarden omtrent brandveiligheid.

Jij vraagt:
vrijblijvend offerte voor de SCIOS Scope 10 elektrotechnische inspectie-keuring.

  via dit formulier heb je binnen twee werkdagen onze offerte voor de SCIOS Scope 10 inspectie-keuring van jullie elektrische installatie in huis. Vrijblijvend! Akkoord met de offerte voor uw SCIOS Scope 10 inspectie-keuring? Dan plannen we in overleg de afspraak in en komen op het moment dat het jullie schikt.

  Bedrijfsgegevens

  Inspectie-adres

  Als de inspectie-locatie afwijkt van het bedrijfsadres hierboven.

  Informatie

  De offerte is gebaseerd op branches, het soort/type bedrijf en het aantal elektrische installaties (de aanwezige meterkasten).

  toelichting: de BVO m2 is altijd inclusief eventuele verdiepingen en kelderruimtes handige hulp voor het bepalen van de BVO m2: https://bagviewer.kadaster.nl/tvbag/bag-viewer.

  Voer hieronder het aantal meterkasten in:

  Voer hieronder het aantal omvormers in:

  Voer hieronder het aantal PV-panelen in:

  Contactgegevens

  Deze site is beveiligd met ReCaptcha en de Google Privacy en Voorwaarden zijn van toepassing.