9 mei 2023

Agrarische sector, (PV)elektriciteit en brandveiligheid

Nieuwe wetgeving: het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten dat per 01 januari 2023 PV-installaties op Veestallingen elke drie jaar gekeurd moeten worden conform Scios Scope 12. Tussentijds zijn visuele inspecties vereist. Het aantal stalbranden ten gevolge van elektriciteit is namelijk onrustbarend groot. Het belang van elektrotechnische veiligheid is glashelder.

Je ziet ze steeds meer….de grote dakvlakken van agrarische gebouwen als centrales voor zonnestroom. Soms vele honderden PV-panelen groot. Ideaal, begrijpelijk en….een extra zorg voor de agrarische ondernemer en zijn of haar verzekeraar. Logisch, want er is vaak sprake van een vochtige omgeving. Vooral veestallingen staan er om bekend.

Bij brand dreigt er niet alleen voor het bedrijf, mens en dier, maar ook voor de omgeving gevaar. De restanten van PV-panelen kunnen zich over grote gebieden verspreiden. De aansprakelijkheid voor het opruimen én gezondheidsclaims heeft dan aanzienlijke financiële gevolgen. De impact op de leefomgeving is groot.

Naast de juridische verplichting nemen ook verzekeraars Scios Scope 12 toenemend op in hun Polisvoorwaarden. Scios Scope 12 is een volledige keuring van de zonnestroominstallatie (PV-installatie).

Kies Scios Scope 12 of kies de voordelige combinatie met Scios Scope 10! Je ontvangt razendsnel je offerte – vrijblijvend.

> Scios Scope 12
> Scios Scope 10 en Scios Scope 12 combineren

Agrarische sector, (PV)elektriciteit en brandveiligheid