30 oktober 2023

Wijziging ‘Besluit houders van dieren’

BETREFT: voorschriften ter verhoging van brandveiligheid voor bestaande en nieuw te bouwen veestallen. “Jaarlijkse elektrakeuringen van inpandige elektra en zonnestroominstallaties volgens de best beschikbare normen worden verplicht” (bes...

Lees verder
Wijziging ‘Besluit houders van dieren’
9 mei 2023

Agrarische sector, (PV)elektriciteit en brandveiligheid

Nieuwe wetgeving: het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft besloten dat per 01 januari 2023 PV-installaties op Veestallingen elke drie jaar gekeurd moeten worden conform Scios Scope 12. Tussentijds zijn visuele inspecties vereist...

Lees verder
Agrarische sector, (PV)elektriciteit en brandveiligheid