30 oktober 2023

Wijziging ‘Besluit houders van dieren’

BETREFT: voorschriften ter verhoging van brandveiligheid voor bestaande en nieuw te bouwen veestallen.

“Jaarlijkse elektrakeuringen van inpandige elektra en zonnestroominstallaties volgens de best beschikbare normen worden verplicht” (besluit Minister van Landbouw Natuur en Voedselkwaliteit)*

• 5-jaarlijks uitgebreide elektrakeuring (Scios Certificatieregeling, SCOPE 10)
• indien aanwezig een zonnestroominstallatiekeuring (Scios Certificatieregeling, SCOPE 12) om de drie jaar voor grotere veehouderijen en om de vijf jaar voor overige zonnestroominstallatiekeuringen

Regel meteen wat nodig is.
Check je verzekeringspolis. Twijfel? Vragen? Contact je je verzekeringsadviseur.
Vraag ook meteen vrijblijvend offerte bij ons aan voor SCOPE 10, SCOPE 12, SCOPE 10 plus SCOPE 12 gecombineerd (wel zo handig en voordelig!)

*Zie bericht Onderzoeksraad Voor Veiligheid dd 11 oktober 2023.
Zie ook de Risicomonitor Stalbranden van het Verbond Van Verzekeraars.

Wijziging ‘Besluit houders van dieren’